phpMyAdmin 5.1.1

Tải xuống phpMyAdmin 5.1.1

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

 • Database .NET 🖼️ 1.046 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu miễn phí
 • Drupal 🖼️ 3.680 Phát triển phần mềm với Drupal CMS

🖼️ AllWebMenus Pro 5.3 Tạo memu đẹp không cần lập trình

🖼️
 • Phát hành: Likno Software
 • AllWebMenus Pro là một chương trình chạy trên nền DHTML/Java giúp bạn tạo ra các menu đẹp mắt dành cho trang web của bạn mà không cần biết nhiều về lập trình web.
 • windows Version: 5.3.912
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.434

🖼️ HelpNDoc Personal Edition 4.0 Tạo tài liệu hướng dẫn chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: IBE Software
 • HelpNDoc Personal Edition là một giải pháp phần mềm hiệu quả chuyên dùng để tạo ra các file Help, sách và tài liệu hướng dẫn sử dụng chuyên nghiệp.
 • windows Version: 4.0.3.164
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

🖼️ Altova XMLSpy Professional Edition 2010

🖼️
 • Phát hành: Altova
 • Altova XMLSpy 2010 là trình biên tập và là môi trường phát triển XML bán chạy nhất thị trường cho các tác vụ tạo mẫu, biên tập, chuyển đổi cũng như dò lỗi các công nghệ dựa trên nền tảng XML.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.824

🖼️ phpLemon Server

🖼️
 • Phát hành: phpcodevn
 • phpLemon Server là bộ cài đặt nhanh Apache, PHP, MySQL và một số phần mềm tiện ích khác trên môi trường Windows...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.238

🖼️ UltraEdit 26.20 Phần mềm chỉnh sửa ngôn ngữ lập trình

🖼️
 • Phát hành: IDM Computer Solutions
 • UltraEdit là phần mềm có khả năng chỉnh sửa các định dạng văn bản, HTML, PHP, XML, JavaScript, Perl, HEX, Java và các ngôn ngữ lập trình khác.
 • windows Version: 26.20
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.736
Xem thêm Database