Pillbox

Link Download Pillbox chính:

🖼️ Clock' cho Windows 8 Ứng dụng tạo đồng hồ cho Start Screen

🖼️
 • Phát hành: Axilesoft
 • Clock' là ứng dụng tạo đồng hồ Live Tile trên Start Screen cho các thiết bị Windows và Windows Phone với thông tin và rất nhiều lựa chọn chỉnh sửa chi tiết.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

🖼️ MindArchitect 1.0 Phần mềm vẽ bản đồ tư duy

🖼️
 • Phát hành: Ambiera
 • MindArchitect là phần mềm vẽ mindmap trực quan và thân thiện với người dùng, phù hợp với tất cả những ai thích sử dụng bản đồ tư duy để tổ chức ý tưởng trong đầu mình lên mặt giấy.
 • windows Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.373

🖼️ AutoTag 'n Search My Photos Ứng dụng tự động tag ảnh trong thư viện ảnh

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • AutoTag 'n Search My Photos là ứng dụng tự động tag ảnh trong thư viện ảnh cá nhân bằng cách kết nối với Facebook và từ đó cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm hình ảnh theo thẻ tag.
 • windows

🖼️ Collaborate cho Windows 8 Ứng dụng làm việc nhóm hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Collaborate là ứng dụng làm việc nhóm hiệu quả cho người dùng máy tính Windows 8 và điện thoại Windows Phone với khả năng cùng làm việc trên 1 tấm canvas như cùng làm việc trên bảng đen.
 • windows

🖼️ Newsflow cho Windows 10 Ứng dụng đọc tin tức miễn phí

🖼️
 • Phát hành: MaxN
 • Newsflow cho Windows 10 là ứng dụng đọc tin tức miễn phí Universal App với khả năng hoạt động trên nhiều thiết bị và hứa hẹn sẽ dẫn đầu thị trường ứng dụng đọc tin trên các thiết bị Windows 10 và Windows 10 Mobile.
 • windows
Xem thêm Phần mềm cá nhân