Playr cho Mac 2.2.4

Link Download Playr cho Mac chính: