Power Shadow 2.6

Link Download Power Shadow chính:
🖼️
  • Robusta File Shredder Xóa dữ liệu vĩnh viễn

  • Robusta File Shredder là một phần mềm đáng tin cậy cho phép người dùng hoàn toàn xóa file khỏi ổ cứng của mình. Bên cạnh đó, tất cả tập tin được xóa bởi phần mềm sẽ không bao giờ có cơ hội được phục hồi trở lại bởi vì Robusta File Shredder hỗ trợ nhiều thuật toán "băm nhỏ" dữ liệu tiên tiến.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Quablo Trích xuất bảng biểu từ file PDF

  • Với Quablo bạn có thể trích xuất hàng ngàn dữ liệu và các bảng trong vòng vài giây từ nhiều nguồn tài liệu như: Pay-sheets, Balance-sheets, Invoices, Price Lists. Nó sẽ giúp bạn quản lý nhanh các bảng PDF.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Advanced DBF Repair Sửa tập tin DBF bị hỏng

  • Advanced DBF Repair (ADR) là công cụ tốt nhất để sửa các tập tin DBF bị hỏng. Công cụ có thể quét các tập tin DBF và khôi phục dữ liệu nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại trong tập tin bị lỗi.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu