Microsoft PowerPoint 2021

Tải xuống Microsoft PowerPoint 2021

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft PowerPoint 2021 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • XlsToDB2

  • XlsToDB2 là một công cụ chuyển đổi dữ liệu DBA và lập trình cơ sở dữ liệu nhập dữ liệu Excel sang cơ sở dữ liệu DB2.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • TaskUnifier Phần mềm quản lý tác vụ

  • TaskUnifier là một phần mềm quản lý tác vụ đơn giản, tiện dụng và đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Một điểm đặc biệt là chương trình được thiết kế dựa trên phương pháp GTD (Getting Things Done) phổ biến, giúp người dùng luôn nắm chắc được những công việc mình cần phải làm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Office 2007 Ribbon Editor

  • Với việc phát hành Office 2007 và sự ra đời của Ribbon, việc xây dựng "toolbars" cho Office 2007 đã trở nên khó khăn hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo