spacetornado Renamer 1.1 Đổi tên hàng loạt tập tin

Tải về
3 (1) spacetornado Miễn phí 158 Dung lượng: 589 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista/7

spacetornado Renamer là chương trình dành cho hệ điều hành Windows để đổi lại tên của nhiều tập tin khác nhau cùng một thời điểm. Nó cho phép bạn tìm kiếm và thay thế văn bản, xóa bỏ các ký tự, thay đổi chữ in hoa, in thường hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên, và thêm văn bản vào đầu hoặc cuối (tiền tố hoặc hậu tố) mỗi tên tập tin.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng spacetornado Renamer để thực hiện công việc của mình sao cho nhanh chóng và hiệu quả nhất.

spacetornado Renamer

Tính năng:

spacetornado Renamer cho phép bạn đổi lại tên của nhiều tập tin thông qua các thao tác sau:

Thay thế văn bản

Tìm kiếm văn bản trong các tên tập tin gốc và xác định đoạn văn bản để thay thế nội dung tìm kiếm.

Ví dụ, nếu bạn có nhiều tập tin với tên dạng như "Jane's Image 01.jpg", "Jane's Image 02.jpg",… bạn có thể sử dụng tính năng Replace Text để thay đổi các tên tập tin đó thành "Suzie's Image 01.jpg", "Suzie's Image 02.jpg",…

spacetornado Renamer

Xóa bỏ ký tự

Cho phép xóa bỏ số lượng ký tự nhất định khỏi mỗi tên tập tin, bắt đầu từ số lượng ký tự nhất định từ bên trái hoặc bên phải của tên tập tin.

Ví dụ, nếu có hàng trăm tập tin với tên dạng "(Midi)001 Song.mid", "(Midi)002 Music.mid", "(Midi)003 piano.mid",… bạn có thể sử dụng tính năng Remove Characters để xóa bỏ "001 ", "002 ", "003",…

spacetornado Renamer

Thay đổi loại chữ

Thay đổi loại chữ của từng tập tin thành tất cả chữ thường, tất cả chữ hoa, hoặc chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên.

Ví dụ, nếu bạn có nhiều tập tin có tên là tiêu đề bài hát nhưng chúng đều là chữ viết thường, bạn có thể thay đổi loại chữ đó thành viết hoa chữ cái đầu tiên để sửa các tiêu đề. Chẳng hạn, tập tin "beatles - hey jude.mp3" sẽ trở thành "Beatles - Hey Jude.mp3".

Ngoài ra, tính năng này còn cho phép bạn không viết hoa chữ cái đầu tiên của những từ đã lựa chọn chẳng hạn "to", "the", "it", "a",… (khi sử dụng thiết lập First Letter Capital).

spacetornado Renamer

Thêm văn bản

Thêm văn bản vào phần đầu hoặc cuối của mỗi tên tập tin (tiền tố hoặc hậu tố).

Ví dụ, nếu muốn thêm ngày tháng vào phần cuối của hàng trăm tên tập tin, bạn có thể thêm văn bản vào cuối mỗi tên tập tin, ngoại trừ phần mở rộng để ngày tháng vào cuối tên tập tin và trước phần mở rộng đó.

spacetornado Renamer

Hướng dẫn cách cài đặt và khởi động spacetornado Renamer:

 • Click vào đường dẫn để download chương trình về máy tính.
 • Khi hiển thị thông báo, lựa chọn Save để lưu trữ tập tin.
 • Khi hoàn tất quá trình download, kích đúp vào spacetornadoRenamer 1.1 Setup.msi trên máy tính.
 • Làm theo hướng dẫn để cài đặt chương trình.
 • Sau khi cài đặt xong, click vào Start -> All Programs -> spacetornado Renamer để sử dụng chương trình.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 589 KB
 • Lượt xem: 182
 • Lượt tải: 158
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/2000/2003/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm