Microsoft PowerPoint 2016/2019

🖼️ Outlook Mobile and Phone Number Extractor Trích xuất số điện thoại từ Outlook

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Outlook Mobile and Phone Number Extractor giúp trích xuất số điện thoại, số điện thoại di động và số fax từ tập tin Outlook Express (.DBX) và Microsoft Outlook (.PST) rất dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 679

🖼️ TextCoder Alpha

🖼️
 • Phát hành: Xenone
 • TextCoder là một công cụ nhỏ, đơn giản dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sử dụng thuật toán tạo mặt nạ từ mật khẩu để mã hóa văn bản.
 • windows
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.687

🖼️ Articulate Studio '13 Hỗ trợ tạo bài trình chiếu

🖼️
 • Phát hành: Articulate
 • Articulate Studio '13 là gói công cụ tích hợp Articulate Presenter '09, Articulate Quizmaker '09, Articulate Engage '1 3 và Articulate Video Encoder '13
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.283

🖼️ MS PowerPoint Backup File Auto Save Software Tự động lưu file PowerPoint khi mở

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS PowerPoint Backup File Auto Save Software là phần mềm hữu hiệu để tự động lưu tất cả các tập tin PowerPoint đã mở vào một tập tin sao lưu tại những khoảng thời gian xác định.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 334

🖼️ TextAloud

🖼️
 • Phát hành: NextUp
 • TextAloud là phần mềm chuyển đổi bất kỳ văn bản thành giọng nói và MP3 cho máy tính hay tải về máy nghe nhạc MP3. Nó là trình hàng đầu trong chương trình ngôn luận, có sẵn với giọng nói đặc biệt thú vị (bao gồm cả một số ngôn ngữ) từ ATT, Cepstral và NeoS
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.209
Xem thêm Phần mềm soạn thảo