SecureBridge

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,9 MB
 • Lượt xem: 404
 • Lượt tải: 394
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/2000/98
Giới thiệu

SecureBridge là một thư viện gồm các thành phần nonvisual cho Delphi, Delphi for .NET, và C++ Builder. Chương trình được thiết kế để bảo vệ kết nối an toàn giữa máy tính và mạng chống lại sự truy cập trái phép.

SecureBridge

Các tính năng chính:

 • Bảo vệ mạnh mẽ khỏi sự xâm nhập trái phép.
 • Hiệu suất cao
 • Hỗ trợ cho SSH2, SSL 3.0 và TLS 1.0
 • Hỗ trợ cho tất cả phiên bản của giao thức SFTP
 • Không yêu cầu các mô-đun bên ngoài
 • Có thể tùy chỉnh nhanh máy chủ và máy khách SSH.
 • Thuận tiện khi sử dụng máy khách SSL.
 • Tích hợp với Indy, MyDAC, và PgDAC
 • Hỗ trợ cho hầu hết máy chủ và máy khách SSH.
 • Hỗ trợ cho hầu hết máy chủ SSL
 • Hỗ trợ lưu trữ chứng nhận hệ thống
 • Tương thích với bất kỳ ứng dụng TCP nào
 • Thực hiện lệnh từ xa thông qua SSH
 • Thuận tiện trong việc bảo trì các khóa bất đối xứng (asymmetric keys)

Nguyen Hang

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.