qTox cho Mac 1.10.0

Link Download qTox cho Mac chính: