Serv-U dự phòng

Tải xuống Serv-U dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Serv-U dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Serv-U chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ GSplit 3.0 Phần mềm chia nhỏ file tạm thời

🖼️
 • Phát hành: G D G Software
 • GSplit là phần mềm chia nhỏ file tuyệt vời. Giải pháp của GSplit 3.0.1 là chia file tạm thời, mỗi phần nhỏ không có tiêu đề gói tin và có dung lượng rất thấp.
 • windows Version: 3.0.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.191

🖼️ AceBackup

🖼️
 • Phát hành: AceBIT
 • Với phần mềm Acebackup bạn có thể tạo các bản sao lưu cho dữ liệu (bí mật) ở mức độ bảo mật cao nhất!
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 859

🖼️ Aidfile Recovery Professional Edition 3.681 Công cụ khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Mitusoft
 • Aidfile Recovery là một công cụ khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp, để khôi phục lại các tập tin bị xóa/format/phân vùng lại/lỗi driver/hỏng khi phân vùng,...
 • windows Version: 3.681
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 878

🖼️ MS SQL Server Automatic Backup & Restore Software Sao lưu và khôi phục database MS SQL Server

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS SQL Server Automatic Backup & Restore Software là phần mềm mạnh mẽ để sao lưu và khôi phục database MS SQL Server theo lịch trình.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 754

🖼️ NXPowerLite Desktop 6.0 Giảm dung lượng file PDF, tài liệu và ảnh

🖼️
 • Phát hành: Neuxpower Solutions Ltd
 • NXPowerLite Desktop là một công cụ chuyên biệt để giúp người dùng tối ưu hóa và nén tệp tin PDF, Doc, PPT, ảnh... giúp truyền các tệp tin này qua đường truyền Internet một cách dễ dàng.
 • windows Version: 6.0.7
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.187
Xem thêm Dữ liệu - File