Shadow Copy 2.02

Link Download Shadow Copy chính:
🖼️
🖼️
  • Archivarius 3000 (32-bit)

  • Archivarius 3000 4.46 là một ứng dụng giúp bạn tìm các tài liệu và email một cách dễ dàng ở trên desktop của máy tính, trong mạng nội bộ hay trong các ổ đĩa di động, kể cả ổ CD và DVD.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • clickGOOGLEview 1.6

  • Bạn cảm thấy mệt mỏi với việc các liên kết mở trang web không cần thiết xuất hiện khi mỗi lần nhấp truy nhập tới hình ảnh được tìm thấy thông qua Google Image Search? Và bạn muốn chuyển hướng trực tiếp tới hình ảnh mà mình muốn hiển thị thay vì gặp tình h
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • 1AVShare Ứng dụng chia sẻ file và truy cập từ xa

  • 1AVShare là một ứng dụng Windows mạnh mẽ, chương trình cho phép người dùng có thể chia sẻ các file của họ với người dùng tin cậy khác, hoặc truy cập họ từ xa ở bất cứ nơi đâu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ