ShareIt for Mac

Link Download ShareIt for Mac chính:

🖼️ iRAPP for Mac

🖼️
 • Phát hành: Code Rebel
 • IRAPP cho phép bạn thực hiện tất cả những điều trên theo một cách mới và sáng tạo hơn. Với iRAPP, bạn có thể làm việc đồng thời trên các ứng dụng PC và Mac...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 207

🖼️ Stellar Smart Finder 1.0 Tiện ích tìm kiếm tập tin nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Stellar Information Systems
 • Stellar Smart Finder là một công cụ hữu ích giúp bạn xem một tập tin hoặc một thư mục trong một ổ đĩa như một trình chiếu thứ bậc của các file và thư mục.
 • mac Version: 1.0

🖼️ Rescue Kit for Mac

🖼️
 • Phát hành: Paragon Software Group
 • Với Rescue Kit for Mac, phần mềm của Paragon sẽ cung cấp một hệ thống cứu trợ có thể boot được trên đĩa CD, giúp bạn thực hiện hành động ngay lập tức bất cứ khi nào phần cứng lỗi hoặc hệ thống xảy ra lỗi.
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 814

🖼️ Polkast for Mac 2.10 Kết nối Mac và thiết bị di động

🖼️
 • Phát hành: Polkast
 • Polkast for Mac cung cấp cho người dùng một phương tiện truy cập dữ liệu từ xa trên máy Mac từ các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • mac Version: 2.10.20
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 246

🖼️ DropDMG for Mac 3.1 Tạo file dmg/iso

🖼️
 • Phát hành: C-Command Software
 • DropDMG for Mac là chương trình tạo và chuyển file hình ảnh hay file nén với tính năng đơn giản kéo và thả.
 • mac Version: 3.1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 226
Xem thêm Nén - Giải nén