Skype WiFi cho Android 1.5.1.5

Link Download Skype WiFi cho Android chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Ringo Lite for Android

🖼️
 • Phát hành: Electric Pocket
 • Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta phải “đoán” ai đang gọi hay nhắn đến khi chưa mở màn hình, khi ở trong điều kiện không thể bật chuông, hay những lúc không tiện rút máy khỏi túi quần.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.133

🖼️ FTPSyncX for Android 1.1 Công cụ đồng bộ từ xa

🖼️
 • Phát hành: C Ackermann
 • FTPSyncX là một trong những công cụ đồng bộ từ xa phổ biến hiện nay. Nó có thể đồng bộ các file và folder.
 • android Version: 1.1.8.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 428

🖼️ ixMAT Barcode Scanner for Android 2.9 Phần mềm quét mã vạch

🖼️
 • Phát hành: Ixellence com
 • Ứng dụng này có chứa công nghệ quét mã vạch ixMAT và DataMatrix kết hợp với giải mã ZXing GUI và QR.
 • android Version: 2.9.2
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.591

🖼️ GMarks For Android

🖼️
 • Phát hành: Thom Nichols
 • GMarks For Android tự động đồng bộ hóa Google Bookmarks vào điện thoại của bạn, nhưng nó chỉ đồng bộ những gì thay đổi. Sử dụng GMarks cho Firefox, Google bookmarklet hoặc Google Toolbar để nhanh chóng gửi bookmark vào điện thoại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

🖼️ 1Weather for Android 2.3 Widget thông tin thời tiết cho Android

🖼️
 • Phát hành: OneLouder Apps
 • 1Weather for Android là một trong những ứng dụng thời tiết được ưa thích trên Google Play. Với mức đánh giác 4,6 sao, không có ứng dụng thời tiết nào có mức đánh giá cao hơn từ người dùng.
 • android Version: 2.3.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 219
Xem thêm Ứng dụng văn phòng