Swift 2.2

Link Download Swift chính:

🖼️ Real basic for Mac 2009.5 Công cụ phát triển ứng dụng đa nền tảng

🖼️
 • Phát hành: REAL Software
 • REALbasic - công cụ phát triển ứng dụng đa nền tảng dành cho hệ điều hành Mac OS X, với khả năng phát triển ưng dụng nhanh chóng (Rapid Application Development-RAD)...
 • mac Version: 2009.5.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 480

🖼️ Tower cho Mac 2.5 Công cụ quản lý phiên bản và repository tiện ích

🖼️
 • Phát hành: Fournova
 • Tower cho Mac là công cụ thân thiện và tiện ích giúp người dùng quản lý chặt chẽ mọi phiên bản phân tán Git và repository chỉ với vài thao tác đơn giản.
 • mac Version: 2.5.2

🖼️ DeepGit cho Mac 3.0 Kiểm tra lịch sử mã nguồn lập trình

🖼️
 • Phát hành: SyntEvo GmbH
 • DeepGit cho Mac là phần mềm giúp người dùng kiểm tra file code nguồn để xác định các nhân tố đã thay đổi và xem ai là người chỉnh sửa trong view Blame.
 • mac Version: 3.0.1

🖼️ Web Editor for Mac 2.0 Công cụ chỉnh sửa website trên Mac

🖼️
 • Phát hành: CoffeeCup Software
 • Web Editor for Mac là một ứng dụng thiết kế web mạnh mẽ dành cho hệ điều hành Mac OS X, mang đến cho người dùng một môi trường lý tưởng để chỉnh sửa mã HTML và CSS.
 • mac Version: 2.0

🖼️ IDAutomation Java Barcode Package for Mac Nền tảng xây dụng thiết bị đọc mã vạch

🖼️
 • Phát hành: IDAutomationcom
 • IDAutomation Java Barcode Package - nền tảng cơ bản dành cho những ứng dụng và các thiết bị đọc mã vạch được xây dựng bằng ngôn ngữ java...
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.978
Xem thêm Mã nguồn