Racket for Mac

Tải về

3 (1) PLT Miễn phí 423 Dung lượng: 49,1 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Racket là một ngôn ngữ lập trình cho phép bạn nhanh chóng thử các hình động và GUI phức tạp. Để sắp xếp, bạn có thể kết hợp và gắn các hạng, module hoặc thành phần. Sau khi script của bạn trở thành bộ sưu tập lớn các module, trang bị cho Racket module của bạn bằng các khai báo rõ ràng nếu cần thiết. Racket có rất nhiều lựa chọn bởi nó không chỉ là ngôn ngữ script chuẩn hoặc ngôn ngữ lập trình đơn thuần. Chương trình này hỗ trợ mở rộng ngôn ngữ. Trong Racket, tạo một ngôn ngữ mới dễ dàng như việc viết một thư viện mới.

Phát triển phần mềm

Chế độ tương tác của Racket khuyên khích thử nghiệm, và script nhanh chóng dễ dàng kết hợp thành một hệ thống lớn hơn. Script nhỏ và hệ thống lớn đều được lợi từ biên soạn code JIT.

Phát triển ngôn ngữ

Mở rộng Racket bất cứ khi nào bạn muốn. Chỉnh sửa nó để phù hợp hơn vơi các tác vụ của bạn. Khi không cần thiết, bạn có thể loại bỏ các phần của một ngôn ngữ hoặc bắt đầu một ngôn ngữ mới.

Phát triển các kỹ năng

Cho dù bạn muốn biết thêm về ứng dụng ngôn ngữ lập trình hoặc các mẫu, hãy mở rộng phạm vi hiểu biết của mình, hoặc sẵn sàng tinh thần để thực hiện một nghiên cứu, Racket có thể giúp bạn trở thành một lập trình viên tốt hơn và một người xây dựng hệ thống chuyên nghiệp.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 49,1 MB
  • Lượt xem: 431
  • Lượt tải: 423
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế