Task Coach Portable

Link Download Task Coach Portable chính:

🖼️ DocPad 17.1 Phần mềm soạn thảo văn bản hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Gammadyne Software
 • Khi soạn thảo văn bản, đôi khi, bạn hay cảm thấy khó chịu vì những kiểu chữ phức tạp, các mã encode thừa khiến việc chỉnh sửa mất nhiều thời gian hơn,... DocPad sẽ là giải pháp hoàn hảo cho những rắc rối này.
 • windows Version: 17.1

🖼️ XlsToSql 1.3.3

🖼️
 • Phát hành: Withdata Software
 • XlsToSql là một công cụ chuyển đổi dữ liệu mà giúp DBA và lập trình cơ sở dữ liệu nhập dữ liệu Excel đến cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.062

🖼️ AlfaReader 1.7 Phần mềm đọc ebook miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Alfa.NetSoft
 • AlfaReader là một phần mềm đọc sách điện tử miễn phí, mang đến cho người dùng một cách thưởng thức sách mới.
 • windows Version: 1.7.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 700

🖼️ MS Access Extract Images Software Trích xuất hình ảnh từ database Access

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS Access Extract Images Software là công cụ trích xuất hình ảnh từ database MS Access và lưu trữ chúng vào tập tin riêng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 184

🖼️ SlideDog 1.5 Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Preseria Presentation Software
 • SlideDog là một tiện ích được thiết kế với mục đích hỗ trợ người dùng tạo bài thuyết trình bằng cách kết hợp một số tệp đa phương tiện và tài liệu trong một giao diện gọn gàng và trực quan.
 • windows Version: 1.5.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 330
Xem thêm Phần mềm soạn thảo