Recovery Toolbox for SQL Server

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Lượt xem: 561
 • Lượt tải: 547
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Recovery Toolbox for SQL Server có thể sử dụng để sửa chữa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bị lỗi trong định dạng MS SQL Server (file .mdf). Nó cho phép bạn lưu lại dữ liệu quan trọng và tránh việc mất chúng. Recovery Toolbox for SQL Server giải nén dữ liệu theo từng bước:

 • Công cụ này tìm kiếm dữ liệu có thể sử dụng để sửa chữa một số module dữ liệu
 • Tất cả các thông tin có thể giải nén bởi Recovery Toolbox for SQL Server sẽ hiển thị trên màn hình: System Tables và User Tables, Stored Procedures, Views, User Defined Data Types và Functions.
 • Sau đó, bạn có thể chọn cách lưu dữ liệu đã khôi phục được, cấu hình quá trình và bắt đầu xuất dữ liệu
 • Một khi quá trình hoàn thành, công cụ này sẽ phân tích và quét toàn bộ cơ sở dữ liệu trước khi sửa chữa cơ sở dữ liệu SQL. Quá tình này sẽ mất một chút thời gian, phụ thuộc vào file nguồn và khả năng hoạt động của CPU.
 • Khi hoàn thành, Recovery Toolbox for SQL Server sẽ hiển thị kết quả của quá trình khôi phục dữ liệu.

Recovery Toolbox for SQL Server

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo