Teach2000 8.53

Link Download Teach2000 chính:
🖼️
  • 1Checker Tiện ích kiểm tra chính tả trên văn bản

  • 1Checker là công cụ tuyệt hảo để giúp đỡ bạn trong quá trình tạo văn bản và sửa lỗi tài liệu. Với khả năng kiểm tra chính tả, ngữ pháp, từ vựng phong phú, từ điển, biên dịch,… đây thực sự là giải pháp lý tưởng cho bạn.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • DigiGraph Tạo hình ảnh hỗ trợ thuyết trình

  • DigiGraph 3.0 là phiên bản thứ ba được phát hành trong bộ sản phẩm DigiGraph, mang đến cho người dùng những bức vẽ từ đơn giản đến phức tạp với giao diện trực quan, cho phép người dùng hỗ trợ bài thuyết trình hiệu quả.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ học tập