Factorizer

Tải về

3 (1) Hermetic Systems Dùng thử 293 Dung lượng: 1,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista

Factorizer là chương trình Windows dùng để tìm ra thừa số của các chữ số lên tới 2,147,483,646 và tìm ra các số nguyên tố, cặp nguyên tố và màu Palmen của các số.

Factorizer

Factorizer được dùng để:

• Tìm sự khai triển nguyên tố của tất cả các số trong một dãy,

• Tìm ra tất cả thừa số của 1 số hoặc của các số trong một dãy,

• Tìm số chỉ là nguyên tố trong một dãy số,

• Tìm cặp các số nguyên tố (ví dụ 107 và 109) trong một dãy nhất định,

• Đếm (không hiển thị) các số nguyên tố trong một dãy số,

• Tìm các số nguyên tố Fermat vàMersenne < 2,147,483,647

• Tìm màu Palmen của một số hoặc mà của một dãy số.

Văn bản đầu ra có thể chỉnh sửa, vì vậy người dùng có thể xóa bỏ đầu ra không mong muốn và thêm nhận xét riêng trước khi copy ra bảng ghi để chuyển sang chương trình khác chẳng hạn như bộ sửa đổi văn bản.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 303
  • Lượt tải: 293
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: