FolderIco 6.2.1.0

🖼️
🖼️
  • File Properties Changer

  • File Properties Changer 1.67 có thể giúp người dùng dễ dàng thay đổi thuộc tính của tập tin, phần mở rộng của tên tập tin và tên của một tập tin.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Tenorshare iTunes Data Recovery Khôi phục dữ liệu cho iTunes

  • Tenorshare iTunes Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp. Với nó, người dùng Apple có thể khôi phục tập tin bị mất trong iPhone, iPad hoặc iPod bằng cách trích xuất file backup trong iTunes.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Dữ liệu - File