FolderLook

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 747
  • Lượt tải: 741
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Window XP/server/Vista/7
Giới thiệu

FolderLook là một ứng dụng đơn giản được sử dụng để thay đổi biểu tượng thư mục hiển thị trong Windows Explorer và Desktop.

FolderLook

Các tính năng:

- Thay đổi biểu tượng thư mục.

- Sử dụng bất kỳ biểu tượng nào từ các biểu tượng yêu thích của bạn.

- Bạn có thể lựa chọn để sao chép.

- Bạn có thể thiết lập lại giá trị mặc ​​định.

Yêu cầu hệ thống:

- Cài đặt Windows 3.1.

- Net framework 3.5 SP1.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức: