FolderLook

Tải về
3 (1) LuJoSoft Miễn phí 742 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: Yêu cầu: Window XP/server/Vista/7

FolderLook là một ứng dụng đơn giản được sử dụng để thay đổi biểu tượng thư mục hiển thị trong Windows Explorer và Desktop.

FolderLook

Các tính năng:

- Thay đổi biểu tượng thư mục.

- Sử dụng bất kỳ biểu tượng nào từ các biểu tượng yêu thích của bạn.

- Bạn có thể lựa chọn để sao chép.

- Bạn có thể thiết lập lại giá trị mặc ​​định.

Yêu cầu hệ thống:

- Cài đặt Windows 3.1.

- Net framework 3.5 SP1.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 749
  • Lượt tải: 742
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Window XP/server/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế