TexturePacker 4.3.0

Link Download TexturePacker chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Convert Photo to Sketch Pro

  • Với Convert Photo to Sketch Pro thật dễ dàng khi làm bức họa vẽ bằng bút. Chuyển đổi định dạng (jpg hay bmp) từ những bức ảnh của các bạn vào trong bức họa màu, phác họa màu đen và màu trắng.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Banner Maker Pro Tạo banner quảng cáo

  • Banner Maker Pro là phần mềm tạo banner quảng cáo dựa trên web, các nút nhấn cho web, tiêu đề trang web, hình động, logo, quảng cáo hình ảnh và đồ họa web khác một cách nhanh chóng, dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 113 Phiếu bầu
🖼️
  • GerbView Phần mềm xem file Gerber

  • GerbView là phần mềm xem, in và đánh dấu file Gerber, HPGL và Excellon - là các định dạng file sơ đồ, bảng mạch in... phục vụ trong các ngành kĩ thuật điện tử.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Đồ họa Kỹ thuật