The Bat! 8.5.2

Tải xuống The Bat! 8.5.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Personal Folders Backup 1 Công cụ sao lưu Outlook

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Personal Folders Backup là công cụ sao lưu Outlook 2002 và các phiên bản mới hơn hiệu quả và miễn phí trên PC.
 • windows Version: 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144

🖼️ MyQuotes for Outlook

🖼️
 • Phát hành: Conversion Dynamics
 • MyQuotes For Outlook – một add-in Quote miễn phí dành cho Outlook 2007. Chương trình này sẽ tự động thêm các lời trích dẫn nổi tiếng vào email gửi đi của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 518

🖼️ MorningCoffee

🖼️
 • Phát hành: SJML
 • Theo dõi các trang web yêu thích của bạn bằng add-on Morning Coffe này. Bạn có thể tổ chức các website sao cho chúng tự động cập nhật theo lịch và sau đó mở cho bạn xem vào những hôm đã được định trước trong kế hoạch.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 234

🖼️ LockMagic 6.0 Nén và mã hóa file

🖼️
 • Phát hành: Blackout
 • LockMagic là một tiện ích cho phép người dùng có thể truy cập và chia sẻ các file mã hóa bằng cách sử dụng địa chỉ email – không cần nhớ mật khẩu hay phải ghi chúng ra.
 • windows Version: 6.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 310

🖼️ G-Lock Email Processor

🖼️
 • Phát hành: G-Lock Software
 • G-Lock Email Processor là phần mềm tự động trích xuất dữ liệu, phân tích cú pháp/quy trình email gửi đến, bị trả về, ngừng đăng ký email.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 318
Xem thêm Quản lý Email