Thiệp sinh nhật

Link Download Thiệp sinh nhật chính:

🖼️ Danh sách những việc cần làm Template Danh sách những việc cần làm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu danh sách những việc cần làm này cho phép các gia đình bận rộn có thể theo dõi công việc của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 673

🖼️ Báo cáo lãi lỗ Template Báo cáo lãi lỗ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi thu nhập và chi phí của công ty bằng bảng tính lãi lỗ trong mười hai tháng dành cho Excel.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.989

🖼️ Trình tính toán tiền lương Template Trình tính toán tiền lương

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Trình tính toán tiền lương hiệu quả này sử dụng mã để tự động tạo ra biên nhận tiền lương cho tất cả nhân viên của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

🖼️ Phân tích điểm hòa vốn đơn giản Template Phân tích điểm hòa vốn đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu đơn giản này cho phép bạn tính toán điểm hòa vốn trong doanh nghiệp của bạn. Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán ra vừa đủ để bù đắp tất cả các chi phí, bao gồm chi phí cố định (định phí) và chi phí khả biến (biến phí). Điều này có nghĩa là tại điểm hòa vốn người sản xuất không thu được lãi, nhưng cũng không bị lỗ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 846

🖼️ Bảng cân đối với nguồn vốn lưu động Template Bảng cân đối với nguồn vốn lưu động

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sự cân bằng này tấm mẫu cho phép theo dõi tài sản và nợ phải trả và tính toán một số chỉ số dựa trên những tài sản và nợ phải trả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 324
Xem thêm Mẫu Office