Tintii Photo Filter for Linux

Link Download Tintii Photo Filter for Linux chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.