Tải Tizen SDK cho Linux 32bit

Tải xuống Tải Tizen SDK cho Linux 32bit

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Tải Tizen SDK cho Linux 32bit được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ Programmers Notepad

🖼️
 • Phát hành: Pnotepad org
 • Programmers Notepad 2.1.5 là một sự hợp nhất của tất cả ba ứng dụng phía trên. Nếu bạn là một lập trình viên và sử dụng Notepad rất thường xuyên, thì đây là một ứng dụng cần thiết.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 703

🖼️ Microsoft Visual C++ Redistributable Gói tiện ích hỗ trợ có thể phân phối lại dành cho Visual Studio

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual C++ Redistributable Packages là tiện ích giúp cài đặt các thành phần run-time cần thiết để chạy ứng dụng C++ được viết trên Visual Studio 2015-2017-2019.
 • windows
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122.866

🖼️ TotalEdit 5.5 Công chụ chỉnh sửa ngôn ngữ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Independence Software
 • Phần mềm đặc biệt này cho phép bạn chỉnh sửa rất nhiều ngôn ngữ lập trình bao gồm C , PHP, C++, Java, HTML, ASP, JSP, CSS, Javascript, SQL.
 • windows Version: 5.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.261

🖼️ Flutter 1.0 Công cụ code ứng dụng đa nền tảng của Google

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Flutter hay Flutter SDK là công cụ code ứng dụng iOS và Android mà Google vừa giới thiệu tới giới lập trình viên toàn cầu. Với Flutter, bạn có thể build ứng dụng nhanh và đẹp mắt từ 1 codebase cơ bản.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

🖼️ ConstEdit 2.6 Phần mềm soạn thảo HTML thú vị

🖼️
 • Phát hành: ConstEdit Software
 • ConstEdit là phần mềm soạn thảo tiện ích cho các nhà lâp trình web. Với công cụ này, người dùng có thể chỉnh sửa toàn diện mã HTML, thay đổi bố cục trang và phong cách văn bản trước khi lưu.
 • windows Version: 2.6.1
Xem thêm Công cụ Lập trình