Turbo Scanner + OCR Free cho iOS 1.3

Link Download Turbo Scanner + OCR Free cho iOS chính:

🖼️ Documents.me cho iOS 3.2 Quản lý và đồng bộ văn bản cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Topobile
 • Documents.me for iOS là ứng dụng quản lý tài liệu thông minh, chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 629

🖼️ FastZip cho iOS 4.0 Nén và giải nén file ZIP/RAR trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: App 77
 • FastZip for iOS là ứng dụng nén và giải nén file ZIP, RAR chuyên nghiệp, miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 4.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134

🖼️ SigningHub for iPad 2.0 Tạo chữ ký điện tử trên iPad

🖼️
 • Phát hành: Ascertia
 • SigningHub for iPad là ứng dụng chữ ký điện tử chuyên nghiệp, được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.0.7
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

🖼️ Podio for iOS 4.3 Quản lý dự án doanh nghiệp trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Podio
 • Podio for iOS là phương pháp linh hoạt để quản lý dự án dù bạn đang ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào.
 • ios Version: 4.3.3

🖼️ Google My Business cho iOS 2.4 Cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Google

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Google My Business for iOS là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, giúp bạn cập nhật sản phẩm, dịch vụ để khách hàng trên toàn thế giới dễ dàng tìm kiếm thông tin qua Google Search, Maps hay Google+.
 • ios Version: 2.4.2
Xem thêm Ứng dụng Doanh nghiệp