UltraViewer 6.6.87

🖼️
  • Unified Remote Điều khiển máy tính từ xa thông qua điện thoại

  • Unified Remote là ứng dụng cho phép điều khiển ứng dụng trên máy tính thông qua điện thoại Android, iOS hay Windows Phone. Hay nói cách khác Unified Remote biến điện thoại thông minh của bạn thành một chiếc điều khiển từ xa để kiểm soát các ứng dụng trên máy tính.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • hide.me VPN Ứng dụng mạng riêng ảo cho máy tính

  • hide.me VPN 3.8.1 là ứng dụng mạng riêng ảo dễ tùy chỉnh cho Windows, cho phép người dùng ẩn giấu danh tính thực sự của mình và truy cập trực tuyến bằng cách kết nối với một máy chủ VPN.
  • Xếp hạng: 4 29 Phiếu bầu
🖼️
  • NeoRouter Mesh Tạo mạng LAN ảo nhanh chóng

  • NeoRouter Mesh là một dịch vụ VPN và truy cập từ xa dựa trên đám mây. Máy chủ NeoRouter được lưu trữ trên các cụm server có tốc độ siêu nhanh, đáng tin cậy, được quản lý bởi đội ngũ NeoRouter. Người dùng có thể dễ dàng thiết lập các máy khách NeoRouter và kết nối đến máy chủ chỉ trong vài phút.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Kết nối mạng máy tính