UltraViewer 6.6

🖼️
🖼️
🖼️
  • TeamViewer Manager Điều khiển máy tính từ xa qua Internet
  • TeamViewer Manager là công cụ cơ sở dữ liệu tùy chọn lưu trữ thông tin đối tác trong hệ thống cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng với người hỗ trợ khác. Nó cũng bao gồm chức năng ghi chép và lập báo cáo phức tạp.
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • TeamViewer Touch Điều khiển máy tính từ xa trên màn hình cảm ứng
  • TeamViewer Touch là một ứng dụng miễn phí có sẵn trong Windows Store và được phát triển dành cho người dùng Windows 8. Đây là một công cụ rất hữu ích khi người dùng cần truy cập đến một máy tính hoặc thiết bị từ xa. Phần mềm này hoạt động với các thiết bị có sẵn trong mạng và các thiết bị với địa chỉ IP công cộng có thể truy cập từ Internet.
  • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
;
Xem thêm Kết nối mạng máy tính