Undelete Plus for Mac

Link Download Undelete Plus for Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Fireebok Data Recovery Tiện ích khôi phục dữ liệu trên máy Mac

 • Fireebok Data Recovery là một chương trình hữu ích dành cho người dùng Mac giúp họ nhanh chóng khôi phục lại dữ liệu bị mất từ ổ cứng, iPod, ổ USB, thẻ SD, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động do vô tình xóa, định dạng nhầm, virus tấn công, thao tác không đúng cách hay vì bất kỳ lý do nào khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BackupLoupe for Mac Công cụ khôi phục dữ liệu

 • BackupLoupe còn cung cấp những cách tiện ích khác để khôi phục bất kì một dữ liệu đã được Time Machine sao lưu tới bất kì một khu vực nào hoặc không gộp các sổ địa chỉ trong các bản sao lưu trong tương lai.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Recover Data for Mac

 • Recover Data for Mac là phần mềm khôi phục dữ liệu cho Mac được thiết kế để khôi phục dữ liệu hiệu quả từ phân vùng Mac.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mac iPhone Data Recovery Khôi phục dữ liệu cho iPhone

 • Mac iPhone Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu tất cả trong một dành cho iPhone, giúp người dùng lấy lại các bức ảnh và địa chỉ liên lạc cho iPhone trên hệ điều hành Mac.
 • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu