Undelete Plus for Mac dự phòng

Tải xuống Undelete Plus for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Undelete Plus for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Undelete Plus for Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
 • SoftTote Photo Recovery for Mac

 • Phần mềm này hỗ trợ khôi phục các file ảnh, video và nhạc bị mất, xóa, format hay không thể truy cập được.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Nice to Recover Photo for Mac

 • Nice to Recover Photo for Mac là công cụ chuyên biệt trong việc khôi phục các file ảnh, video và audio. Nếu bạn chẳng may xóa một file vào thùng rác, lựa chọn chính là sử dụng Quick Recovery.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • EasyFind for Mac Tìm kiếm file ẩn

 • EasyFind là sự thay thế hoàn hảo dành cho Spotlight và tìm kiếm các file, folder hoặc nội dung của bất kì file nào mà không phải gắn chỉ số...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BackupLoupe for Mac Công cụ khôi phục dữ liệu

 • BackupLoupe còn cung cấp những cách tiện ích khác để khôi phục bất kì một dữ liệu đã được Time Machine sao lưu tới bất kì một khu vực nào hoặc không gộp các sổ địa chỉ trong các bản sao lưu trong tương lai.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu