Viber cho Linux 14.2

Link Download Viber cho Linux chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.