Viber cho Mac 16.1.0

Link Download Viber cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.