VietSchool Online

Link Truy cập VietSchool Online chính:

Bạn có thể truy cập các liên kết thích hợp dưới đây.

🖼️ SMAS Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường

🖼️
 • Phát hành: Viettel
 • SMAS là hệ thống quản lý nhà trường với rất nhiều thông tin liên quan đến các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • web
 • Đánh giá: 68
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 48.746

🖼️ Hellochao.com Hệ thống dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Phạm Việt Thắng
 • HelloChao là trang web cung cấp dịch vụ học tiếng Anh trực tuyến. Ngoài ra, HelloChao.vn cũng cung cấp tới người dùng bộ từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh... miễn phí
 • web
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 7.542

🖼️ TypeIt Online Gõ ký tự đặc biệt, biểu tượng, công thức toán

🖼️
 • Phát hành: TypeIt
 • TypeIt là tiện ích online miễn phí giúp bạn gõ các ký tự đặc biệt, kiểu chữ tượng hình, ngôn ngữ đặc biệt và nhiều ký tự hiếm gặp khác trên trình duyệt.
 • web
 • Đánh giá: 103
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 61.126

🖼️ Vietjack Kho bài giải dành cho học sinh lớp 3 đến lớp 12

🖼️
 • Phát hành: Vietjack
 • Vietjack là website giáo dục cung cấp tất cả các bài giải của các môn học dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Ngoài ra, Vietjack còn có các bài dạy về lập trình như Java, C++, C#, Python...
 • web
 • Đánh giá: 90
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 8.593

🖼️ Fast English Game học tiếng Anh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Games to Learn English
 • Fast English là game học tiếng Anh với nhiều chủ đề và nhiều chế độ chơi giúp bạn vừa học vừa chơi lại có thể mở mang thêm vốn từ cũng như khả năng nghe tiếng Anh của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.510
Xem thêm Học tập - Từ điển