vMix 21.0.0.60

Link Download vMix chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Sony Vegas Pro Phần mềm chỉnh sửa video cao cấp

  • Sony Vegas Pro 18 là phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Vegas Pro hỗ trợ cho các chuyên gia sáng tạo thông qua hàng loạt công cụ mạnh mẽ và hiệu ứng làm phim xuất sắc.
  • Xếp hạng: 4 105 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Aegisub Ứng dụng tạo và chỉnh sửa phụ đề phim

  • Aegisub 3.2.2 là phần mềm chỉnh sửa phụ đề đa chức năng. Người dùng có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến video như phụ đề, chỉnh sửa video và audio.
  • Xếp hạng: 4 64 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chỉnh sửa Video