Windows 8 Pro

Link Download Windows 8 Pro chính:

🖼️ PC Utilities 1.0

🖼️
 • Phát hành: Arvin Soft
 • PC Utilities là một công cụ dễ sử dụng, được thiết kế là một trình cung cấp thông tin hệ thống hoàn chỉnh cho người dùng. Nó sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về trạng thái hệ thống của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 380

🖼️ eXtended Task Manager (64-bit) 2.15 Quản lý các tiến trình đang chạy

🖼️
 • Phát hành: Warecase
 • eXtended Task Manager là một tiện ích nhỏ nhằm bổ sung một vài tính năng cho chương trình quản lý process Task Manager có sẵn của Windows.
 • windows Version: 2.15
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 526

🖼️ Memory Washer 7.1 Công cụ tối ưu hóa bộ nhớ mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Giant Matrix
 • Memory Washer là chương trình quản lý bộ nhớ và tiến trình thông minh có thể hỗ trợ bạn gia tăng khoảng trống ổ đĩa trên máy tính đồng thời sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả hơn.
 • windows Version: 7.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.852

🖼️ MagicScore Maestro

🖼️
 • Phát hành: DGSoftware
 • MagicScore là phần mềm soạn nhạc trên máy tính cực mạnh. Nó có 3 phiên bản: Magicscore School, Magicscore Classic và Magicscore Maestro.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 690

🖼️ Disk Medic 3.0

🖼️
 • Phát hành: Iomatic
 • Disk Medic là chương trình sẽ quét các tập tin hệ thống tạm, tìm các shortcut vô dụng của Menu Start, các tập tin lâu không dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.473
Xem thêm Hệ điều hành