WinMerge 2.16.4

Tải xuống WinMerge 2.16.4

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ BiBatchConverter 4.50 Chuyển đổi tài liệu sang ảnh

🖼️
 • Phát hành: Black Ice Software
 • BiBatchConverter là công cụ được thiết kế dựa trên công nghệ Black Ice Printer Driver để giúp người dùng chuyển đổi bất kỳ tài liệu nào, chẳng hạn như: bảng tính Excel, Word, trình chiếu PowerPoint sang tập tin ảnh.
 • windows Version: 4.50

🖼️ WWW File Share Pro

🖼️
 • Phát hành: LionMax Software
 • WWW File Share Pro là một HTTP server nhỏ nó có thể giúp bạn chia sẻ files với bạn bè.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.232

🖼️ Memopal 3.0 Sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Memopal
 • Memopal là phần mềm có chức năng thực hiện việc lưu trữ tự động và liên tục các tập tin của bạn tới một server từ xa thông qua kết nối Internet an toàn.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

🖼️ Effective File Search 6.8 Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm tập tin nâng cao

🖼️
 • Phát hành: SOW
 • Effective File Search là công cụ tìm kiếm tập tin mạnh mẽ, hiệu quả và dễ sử dụng. Effective File Search 6 sẽ giúp bạn tìm kiếm bất kì tập tin nào trên máy tính và mạng local.
 • windows Version: 6.8.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.163

🖼️ 1AVShare 1.7 Ứng dụng chia sẻ file và truy cập từ xa

🖼️
 • Phát hành: PCWinSoft Systems
 • 1AVShare là một ứng dụng Windows mạnh mẽ, chương trình cho phép người dùng có thể chia sẻ các file của họ với người dùng tin cậy khác, hoặc truy cập họ từ xa ở bất cứ nơi đâu.
 • windows Version: 1.7.7.10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 277
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ