Wise Password Manager Free 5.4.5

Link Download Wise Password Manager Free chính:

🖼️ Thegrideon Excel Password Recovery Khôi phục mật khẩu MS Excel

🖼️
 • Phát hành: Thegrideon Software
 • Thegrideon Excel Password Recovery là chương trình hữu hiệu để khôi phục mật khẩu bảng tính và template (*.xlsx, *.xlsb, *.xlsm, *.xltx, *.xltm) trong chương trình MS Excel.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 259

🖼️ PortsLock 2.0

🖼️
 • Phát hành: SmartLine
 • PortsLock cho phép bạn kiểm soát từng tài khoản người dùng truy nhập vào các cổng giao tiếp của giao thức nào (HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet...).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.403

🖼️ WeBuilder 2007

🖼️
 • Phát hành: Blumentals Software
 • WeBuilder là một trình soạn thảo mã web tất cả trong một mang tính cách mạng cho tất cả các nhu cầu chỉnh sửa các tài liệu web của bạn...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 157

🖼️ Password Manager SafeInCloud 2.0 Ứng dụng quản lý mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: SafeInCloud Team
 • Safe In Cloud là một phần mềm hoàn toàn miễn phí giúp người dùng quản lý và sắp xếp mật khẩu quan trọng của mình.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111

🖼️ Instant Backup 1.4 Sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Towodo Software
 • Instant Backup cho phép bạn sao lưu các file quan trọng của mình rất nhanh chóng và dễ dàng từ/tới một mạng, CD-RW, ZIP, JAZ hoặc bất kì ổ cứng nào.
 • windows Version: 1.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 275
Xem thêm Bảo mật