Wondershare iMate 1.0.5

Link Download Wondershare iMate chính:

🖼️
  • AVCWare iPad Mate Quản lý iPad dễ dàng hơn
  • AVCWare iPad Mate là công cụ cung cấp nhiều giải pháp giúp bạn quản lý iPad như sao lưu nhạc, phim, hình ảnh trong iPad vào máy tính hoặc iTunes, chuyển các tập tin từ máy tính đến thiết bị ở tốc độ cao.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Magic Message Manager 1.3
  • Nếu bạn là một người của công việc thì chắc hẳn các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn thật quan trọng đối với công việc. Để quản lý, phân loại tin nhắn, sắp xếp chúng cho hợp lý không phải ai cũng thực hiện được đặc biệt là đối với những người mới dùng hệ điề
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • iLibs
  • Ứng dụng này giúp bạn quản lý nhiều thư viện iTunes đơn giản và nhanh chóng hơn, rất thích hợp khi sử dụng nhiều iPod nhưng lại chỉ có 1 chiếc máy tính. Đương nhiên để sử dụng iLibs các bạn cần có iTunes cài đặt sẵn trên hệ thống
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý