Wow Locker dự phòng

Tải xuống Wow Locker dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Wow Locker dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Wow Locker chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ DigiShield Công cụ mã hóa dành thiết bị xách tay

🖼️
 • Phát hành: LC Technology International
 • Với DigiShield, bạn có thể mã hóa dữ liệu quan trọng của mình bằng một trong số 3 thuật toán mã hóa mạnh mẽ sau: Rijndael (AES)*, Twofish (AES finalist), hoặc Blowfish (448 bit).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

🖼️ Androsa FileProtector

🖼️
 • Phát hành: AndrosaSoft
 • Androsa File Protector là phần mềm miễn phí cho phép bạn mã hóa các loại tập tin khác nhau với các thuật toán mã hóa tiên tiến cộng với mật khẩu bảo vệ.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.712

🖼️ Kryptel Lite

🖼️
 • Phát hành: Inv Softworks
 • Kryptel Lite là một công cụ lý tưởng cho việc lưu trữ và bảo vệ các dữ liệu quan trọng của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.433

🖼️ Universal Shield 4.7 Ẩn tập tin, thư mục nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Everstrike Software
 • Universal Shield phát hành bởi Everstrike Software là công cụ bảo vệ vượt trội dành cho máy tính với chức năng làm ẩn các tập tin, thư mục, ổ cứng đồng thời thiết lập các quy tắc truy cập
 • windows Version: 4.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.414

🖼️ LocK-A-FoLdeR 3.10 Phần mềm bảo mật thông tin

🖼️
 • Phát hành: Gurjit Singh
 • LocK-A-FoLdeR là một phần mềm giúp bạn bảo vệ các thư mục trên máy tính cá nhân của mình bằng cách ngăn chặn quyền truy cập của các người dùng khác. LocK-A-FoLdeR là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • windows Version: 3.10.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227
Xem thêm Mã hóa dữ liệu