X-Ray dự phòng

Tải xuống X-Ray dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống X-Ray dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download X-Ray chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ MessengerPasswordDecryptor 6.5 Khôi phục mật khẩu từ các ứng dụng chat

🖼️
 • Phát hành: SecurityXploded Inc
 • MessengerPasswordDecryptor là phần mềm giúp bạn khôi phục mật khẩu từ các ứng dụng chat phổ biến bao gồm: GTalk, MSN, Trillian, Pidgin, Digsby...
 • windows Version: 6.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 202

🖼️ Data Guardian 1.7.5

🖼️
 • Phát hành: Koingo Software
 • Một ứng dụng cho phép bạn tạo các cơ sở dữ liệu cho nhiều mục đích sử dụng mã hóa Blowfish với độ bảo mật cao...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 409

🖼️ Access Password Recovery Genie 3.60 Khôi phục mật khẩu cho Microsoft Access

🖼️
 • Phát hành: Lenosoft
 • Với Access Password Recovery Genie bạn có thể khôi phục mật khẩu cho cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Nó là một phần mềm cho phép bạn khôi phục mật khẩu đã bị mất.
 • windows Version: 3.60
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 631

🖼️ Password Vault Manager 4.4 Ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Devolutions
 • Password Vault Manager là một ứng dụng chuyên nghiệp cho người dùng quản lý và lưu trữ mật khẩu cũng như các thông tin bí mật khác vào một nơi an toàn.
 • windows Version: 4.4.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

🖼️ KeePass 2.47 Trình quản lý mật khẩu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Dominik Reichl
 • KeePass 2.47 là một trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở giúp người dùng quản lý tất cả mật mã một cách an toàn. KeePass miễn phí sử dụng.
 • windows Version: 2.47
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.408
Xem thêm Bảo mật