Yodot File Recovery

Link Download Yodot File Recovery chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Active@ UNERASER Khôi phục file và folder dữ liệu miễn phí

  • Active@ UNERASER là phần mềm dành cho DOS và Windows để khôi phục các file và folder dữ liệu trên hệ thống file FAT12, FAT16, FAT32 và NTFS. Hơn nữa, nó còn có thể khôi phục tập tin từ phân vùng đã bị xóa và format lại.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Quablo Trích xuất bảng biểu từ file PDF

  • Với Quablo bạn có thể trích xuất hàng ngàn dữ liệu và các bảng trong vòng vài giây từ nhiều nguồn tài liệu như: Pay-sheets, Balance-sheets, Invoices, Price Lists. Nó sẽ giúp bạn quản lý nhanh các bảng PDF.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Restoration Khôi phục dữ liệu

  • Thùng rác Recycle Bin của Windows nhiều khi không đủ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu bạn cần một trình ứng dụng mạnh để xóa cũng như phục hồi các file tốt hơn...
  • Xếp hạng: 3 7 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu