YourFileLink- Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến

Link Truy cập YourFileLink- Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến chính:
🖼️
🖼️
  • Twiddla Tạo cuộc họp trực tuyến miễn phí

  • Twiddla là công cụ tạo cuộc họp trực tuyến rất đơn giản và nhanh chóng, mang đến một không gian làm việc mở, kết nối mọi người từ bất cứ nơi nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Adobe Create PDF

  • Create PDF cho phép tạo ra các tập tin PDF hoặc chuyển đổi định dạng văn bản từ: TXT, PS, RTF, Microsoft Office (DOC, XLS, PPT, PRJ), OpenOffice (ODT, ODP, ODS, ODG, ODF), StarOffice...
  • Xếp hạng: 4 25 Phiếu bầu
🖼️
  • Filehosting.org

  • Filehosting.org cung cấp một giải pháp đơn giản và dễ dàng cho bạn để gửi các tập tin có dung lượng lớn đến bạn bè của bạn. Chỉ cần tải lên những tập tin mà bạn muốn chia sẻ với bạn bè của bạn và họ gửi cho bạn một liên kết để tải về tệp tin của bạn.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Chia sẻ trực tuyến