YourFileLink- Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến

Link Truy cập YourFileLink- Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến chính:

🖼️ JustPaste.it - Chia sẻ tài liệu text, image, đính kèm video

🖼️
 • Phát hành: JustPaste it
 • Bạn muốn có một cách dễ dàng để chia sẻ text, hình ảnh và video đính kèm với người khác thông qua một liên kết đơn giản ? Vậy hãy thử nghiệm với ứng dụng web mang tên JustPaste.it.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 501

🖼️ ClipNabber Cách tải phim từ Megavideo

🖼️
 • Phát hành: ClipNabber
 • Megavideo là trang web chia sẻ video clip đồ sộ nhưng giới hạn thời gian xem trực tuyến chỉ 30 phút, do vậy muốn xem tiếp thành viên phải đăng nhập vào với tài khoản trả phí.
 • web
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.453

🖼️ SendSpace

🖼️
 • Phát hành: sendspace com
 • SendSpace - Gửi nhiều tập tin lớn một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 704

🖼️ DropSend

🖼️
 • Phát hành: DropSend
 • DropSend cũng là một dịch vụ miễn phí cho mọi người dùng để lưu trữ và chia sẻ file qua mạng.Với đăng ký thật đơn giản và không cần cài thêm phần mềm nào cả...
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 516

🖼️ Vimeo Xem, tải, chia sẻ video HD không có quảng cáo

🖼️
 • Phát hành: Vimeo
 • Vimeo là trang web chia sẻ video tương tự như YouTube nhưng tập trung vào những người muốn chia sẻ công việc của mình và tôn trọng tinh thần cộng đồng.
 • web
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.746
Xem thêm Chia sẻ trực tuyến