DriveLetterView

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 43 KB
  • Lượt xem: 872
  • Lượt tải: 869
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64
Giới thiệu

DriveLetterView là một tiện ích đơn giản cho phép bạn xem danh sách tất cả các bài tập ký tự ổ đĩa trong hệ thống của bạn, bao gồm cả ổ đĩa, ổ đĩa mạng từ xa, CD / DVD ổ đĩa, và USB ổ đĩa ngay cả khi ổ đĩa đang không cắm.

DriveLetterView

Nó cũng cho phép bạn dễ dàng thay đổi một ký tự ổ đĩa của thiết bị USB và chia sẻ qua mạng từ xa, cũng như để xóa một ký tự ổ đĩa của thiết bị USB mà khi ổ đĩa đang không cắm. Bạn cũng có thể sử dụng DriveLetterView để xuất danh sách tất cả các ổ đĩa vào văn bản / csv / html / xml file.

DriveLetterView sẽ cho phép bạn dễ dàng quản lý các ký tự ổ đĩa được gán cho ổ đĩa của bạn.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo