FavoritesView

Tải về
3 (1) NirSoft Miễn phí 400 Dung lượng: 42 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64

FavoritesView hiển thị danh sách tất cả các Favorties của bạn (của trình duyệt Internet Explorer) và bookmarks(Netscape / Mozilla) trong một trang duy nhất. Mỗi dòng trong danh sách quy định cụ thể danh mục, địa chỉ URL, cách tạo/ ngày sửa đổi của các mục đánh dấu, và tên thư mục.

FavoritesView

Bạn chọn một hoặc nhiều các mục, và sau đó sao chép chúng vào clipboard, xóa chúng (Chỉ dành cho Internet Explorer Favorites), truy xuất chúng vào tập tin văn bản tab-delimited, file HTML, hoặc file XML.

FavoritesView cũng cho phép bạn xác định vị trí trùng lặp địa chỉ URL trong Favorites của bạn / Bookmarks hoặc tìm mục cụ thể bằng cách chỉ định URL hoặc tiêu đề.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 42 KB
  • Lượt xem: 406
  • Lượt tải: 400
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / Vista / XP X64 / Vista64 / 7 / 7 x64
Liên kết tải về

Link Download chính thức: