Driver cho Acer Aspire 3620 for XP

Tải về
4,7 (6) Acer Miễn phí 5.868 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Ambit Conexant MDC1.5 Modem v7.35.00.50 (Dung lượng: 1541.924 KB)

Acer eSettings Management v1.2.14.27 (Dung lượng: 6038.486 KB)

Acer ePowerManagement v1.6.8.280 (Dung lượng: 4978.392 KB)

Acer emPowering Framework v2.1.21.41 (Dung lượng: 6621.19 KB)

Acer eDataSecurity Management v1.0.0.21 (Dung lượng: 24794.105 KB)

Acer ePerformance Management v1.0.10.21 (Dung lượng: 5014.923 KB)

Acer ePresentation Management v1.1.4.819 (Dung lượng: 832.692 KB)

Acer GridVista v2.29.0728 (Dung lượng: 552.815 KB)

Acer eLock Management v1.7.9.21 (Dung lượng: 6258.533 KB)

Bluetooth Driver v4.0.1.2900 (Dung lượng: 41498.161 KB)

Intel VGA Driver v6.14.10.4384 (Dung lượng: 5094.35 KB)

Intel Chipset INF v6.2.1.1001 (Dung lượng: 2567.772 KB)

Launch Manager v1.0.9.3 (Dung lượng: 1947.618 KB)

Wireless 802.11bg (Dung lượng: 12686.53 KB)

Realtek Semiconductor AC'97 Audio Driver v5.10.0.5830 (Dung lượng: 19494.678 KB)

Realtek 8100C Lan Driver v5.620.1202.2004 (Dung lượng: 2159.787 KB)

Synaptics TouchPad Driver v7.13.2 04Feb05 (Dung lượng: 5335.023 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

4,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 5.886
  • Lượt tải: 5.868
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về