Driver cho Acer Aspire 4310 for XP Cài đặt driver cho Laptop Acer chạy Win XP

Tải về
4,6 (13) Acer Miễn phí 11.901 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Mời bạn đọc cài đặt bộ driver cho dòng Laptop Acer Aspire 4310 chạy hệ điều hành Windows XP.

Camera_Bison_Driver_v7.96.701.12a_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 6492.144 KB

Camera_Chicony_Driver_v5.7.26.400_XPx32x64.zip File Size: 4585.532 KB

Intel AHCI Driver AS4310_4710_XP_AHCI.zip File Size: 21864.211 KB

Audio Driver AS4310_4710_XP_Audio.zip File Size: 38629.266 KB

Bluetooth Driver AS4310_4710_XP_Bluetooth.zip File Size: 101333.622 KB

Suyin Camera Driver AS4310_4710_XP_CCD_Suyin.zip File Size: 1896.622 KB

CardReader Driver AS4310_4710_XP_Cardreader.zip File Size: 3825.267 KB

Intel Chipset Driver AS4310_4710_XP_ChipSet.zip File Size: 4058.559 KB

AS4310_4710_XP_Launch_Manager.zip File Size: 2766.867 KB

AS4310_4710_XP_Modem.zip File Size: 5225.645 KB

LAN Driver AS4310_4710_XP_LAN.zip File Size: 39062.404 KB

AS4310_4710_XP_TouchPad.zip File Size: 6487.214 KB

Wireless LAN Atheros Driver AS4310_4710_XP_Wireless_Atheros.zip File Size: 2787.341 KB

Intel VGA Driver AS4310_4710_XP_VGA_Intel.zip File Size: 17105.795 KB

Wireless LAN Intel Driver AS4310_4710_XP_Wireless_Intel.zip File Size: 149509.211 KB

ATI VGA Driver AS4310_4710_XP_VGA_ATI.zip File Size: 139775.981 KB

Flash BIOS v1.08 AS43-4710_BIOS_1.08.zip File Size: 2230.116 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

4,6 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 11.986
  • Lượt tải: 11.901
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về