Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Tải về

4,3 (9) Intel Miễn phí 25.379 Dung lượng: 5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP

Driver card đồ họa Driver Intel 82865G Graphics Controller phiên bản 14.17.

4,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 14.17
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5 MB
  • Lượt xem: 25.810
  • Lượt tải: 25.379
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm