DVD Cache for Mac 1.6 Xem thông tin file

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,8 MB
 • Lượt xem: 497
 • Lượt tải: 494
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
Giới thiệu

DVD Cache - chương trình tiện ích hệ thống, dễ dàng giúp người sử dụng xem được toàn bộ thông tin về bộ sưu tập các bộ phim, các cuốn sách eBook, ca nhạc, trò chơi...

Các nguồn thông tin tổng hợp được chương trình lấy từ các nguồn đáng tin cậy trên Internet, càng nhiều thông tin cụ thể càng tốt, chương trình có cơ chế thiết lập các tài khoản sử dụng Address Book, với 2 chế độ chính là tự động và tùy chỉnh phụ thuộc vào người sử dụng. Bên cạnh đó, người sử dụng có thể xuất tất cả hoặc từng phần của bộ sưu tập ra định dạng HTML, sắp xếp trật tự bằng công cụ Smart Collections.

Phiên bản mới này, chương trình đã khắc phục các lỗi hiển thị thông tin IMDB tagline, rating, length.

(theo humantrained)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.