eMule MET Viewer

Tải về
3 (1) Werner Rumpeltesz Miễn phí 274 Dung lượng: 37 KB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

Với eMule MET Viewer bạn dễ dàng xem, hiển thị và tạo file "known.met" từ eMule. eMule MET Viewer là một công cụ nhỏ, dễ dàng sử dụng.

Các trường dữ liệu có hỗ trợ:

 • Filename · Tên file
 • File Size · Kích thước
 • Temporary Filename · Tên file tạm thời
 • Last Written (UTC) · Ngày viết (UTC)
 • Last Posted (UTC) · Ngày đăng (UTC)
 • Last Shared (UTC) · Ngày chia sẻ (UTC)
 • Requests Total · Yêu cầu Tổng
 • Requests Accepted · Yêu cầu được chấp nhận
 • Bytes Uploaded
 • Upload Priority · Tải lên ưu tiên
 • Artist · Nghệ sĩ
 • Album · Album
 • Title · Tiêu đề
 • Length (sec) · Chiều dài (giây)
 • Bitrate
 • Codec
 • File Type
 • Tập tin Hash

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37 KB
 • Lượt xem: 278
 • Lượt tải: 274
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm