Ethereal 0.99 Kiểm tra giao thức mạng

Tải về
3,5 (33) Ethereal Software Miễn phí 11.238 Dung lượng: 12,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Server 2003

Trình sniffer có phân tích protocols nổi tiếng Ethereal quả thật là xuất sắc không chỉ cho những chuyên gia lập trình mạng, mà còn hữu dụng cho những chuyên gia network giải quyết sự cố cũng như chuyên gia bảo mật tìm kiếm căn cơ.

Mặc dù vẫn còn đang là Beta, nhưng Ethereal đã không hổ thẹn với slogan "The world's most popular network protocol analyzer", vì Ethereal không chỉ có hầu như đầy đủ những tính năng cần thiết của một trình sniffer mà còn kèm theo các tính năng protocol analysis để biến những dữ liệu mạng rắc rối hiển thị thành thông tin tường minh dành cho người dùng. Phương thức kết nối cho phép 3party plug-ins nên rất linh hoạt trong môi trường open source hiện nay.

Các tính năng:

 • Bắt gói từ đường mạng, lưu lại và có thể mở ra xem lại.
 • Hỗ trợ quá nhiều hệ điều hành khác nhau: windows, nhiều linux/unix khác nhau, BeOS của máy Palm.
 • Ethereal có thể đọc các file lưu trữ do các trình sniffer lưu lại như tcpdump (libpcap), NAI's Sniffer™ (compressed and uncompressed), Sniffer™ Pro, NetXray™, Sun snoop and atmsnoop, Shomiti/Finisar Surveyor, AIX's iptrace, Microsoft's Network Monitor, Novell's LANalyzer, RADCOM's WAN/LAN Analyzer, HP-UX nettl, i4btrace from the ISDN4BSD project, Cisco Secure IDS iplog, the pppd log (pppdump-format), the AG Group's/WildPacket's EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek, or Visual Networks' Visual UpTime. Nó cũng có thể đọc các traces tạo bởi Lucent/Ascend WAN routers và Toshiba ISDN routers, cũng như text output từ VMS's TCPIPtrace utility và DBS Etherwatch utility của VMS. Ethereal có thể đọc những file đó ở dạng đã đựơc nén bằng Zip, Gzip.
 • Có thể bắt và hiển thị trực tuyến gói từ kiểu mạng Ethernet, FDDI, PPP, Token-Ring, IEEE 802.11, Classical IP over ATM, and loopback interfaces (một vài HĐH không hỗ trợ hết các kiểu trên).
 • Bắt gói mạng từ giao diện GUI, hoặc qua giao diện TTY-mode "tethereal".
 • Tập tin nhận về có thể xử lý tự động hoặc chuyển sang trình "editcap" .
3,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 0.99
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 12,4 MB
 • Lượt xem: 11.262
 • Lượt tải: 11.238
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Server 2003
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm